foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  27.05.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Wręczenie nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Wręczenie nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, awanse w stopniach służbowych, nagrody Komendanta Powiatowego PSP, nagrody jubileuszowe, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

W dniu 14 listopada 2017r. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Inowrocławiu miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczone zostały nagrody pieniężne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej strażakom realizujących zadania służbowe na stanowisku: dyspozytora, dyżurnego operacyjnego, dyżurnego stanowiska kierowania. Nagrody otrzymali:

Kapitan TOMASZ ŁOŻYŃSKI

Starszy aspirant ROBERT OSIŃSKI

Młodszy aspirant JACEK PŁOCHA

Ogniomistrz MICHAŁ SZAROWSKI

Młodszy ogniomistrz DAWID KONIECZKA

Starszy sekcyjny KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

Starszy sekcyjny ADRIAN STASIAK

Sekcyjny PRZEMYSŁAW JESKE

 

KUJAWSKO-POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ROZKAZEM PERSONALNYM NR 6/2017 ORAZ 7/2017 Z DNIA 07 LISTOPADA 2017r. Z DNIEM 11 LISTOPADA NADAŁ STOPIEŃ

STARSZY OGNIOMISTRZ

ogniomistrzom                                      Łukaszowi BRZEZIŃSKIEMU

                                                           Adamowi STANISZEWSKIEMU

                                                           Szymonowi WOŹNIAKOWI

                                                          

OGNIOMISTRZ

młodszym ogniomistrzom                      Tomaszowi DABROWSKIEMU

                                                           Dawidowi KONIECZCE

                                                           Michałowi MURAWSKIEMU

                                                          

MŁODSZY OGNIOMISTRZ

starszym sekcyjnym                              Adrianowi STASIAKOWI

                                                           Dariuszowi PECYNIE

                                                           Dariuszowi DYBALE

                                                           Piotrowi SZKAPIAKOWI

                                                           STARSZY  SEKCYJNY

sekcyjnym                                            Marcinowi POLAKOWI

                                                           Pawłowi DERENDZIE

                                                           Przemysławowi JESKE

                                                           Radosławowi ŁĄCZNEMU

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz wręczył  nagrody pieniężne Komendanta Powiatowego PSP strażakom wykonującym wzorowo obowiązki służbowe na swoich stanowiskach. Nagrody otrzymali:

Starszy kapitan Artur KIESTRZYN

Kapitan KRZYSZTOF ARENT

Kapitan BARTOSZ SUDOŁ

Kapitan ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI

Młodszy kapitan MICHAŁ HABICHT

Apirant MIROSŁAW KAŹMIERSKI

Starszy ogniomistrz MAREK KLIMKIEWICZ

Starszy ogniomistrz SŁAWOMIR KĘDZIERSKI

Starszy ogniomistrz WIESŁAW ZACHWIEJA

Sekcyjny PAWEŁ DERENDA

Sekcyjny SŁAWOMIR JANKOWSKI

Sekcyjnemu PRZEMYSŁAWOWI JESKE

Sekcyjny RADOSŁAW ŁĄCZNY

 

ZA DWADZIEŚCIA LAT NIENAGANNEJ SŁUŻBY I PRACY
DLA DOBRA OJCZYZNY KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYRÓŻNIŁ NAGRODĄ JUBILEUSZOWĄ 

            mł. asp. RAFAŁA BARDZIŃSKIEGO

            mł. asp.  JACKA PŁOCHĘ

            st.ogn. SŁAWOMIRA KĘDZIERSKIEGO

 

ŚLUBOWANIE ZŁOŻYŁO DWÓCH NOWO PRZYJĘTYCH FUNKCJONARIUSZY:

str. Karol PUCZKARSKI

str. Rafał WYLK

 

 

Opracował: mł. kpt. Michał Habicht

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.