foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  23.05.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Ćwiczenia 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu

W dniu 23 listopada Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 wraz z Wydziałem Operacyjnym oraz Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Kruszwicy uczestniczyły w ćwiczeniach 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu polegających na szkoleniu z ratownictwa śmigłowcowego z wykorzystaniem technik linowych, w ramach kursu instruktorskiego. W kursie instruktorskim uczestniczyli żołnierze wojsk specjalnych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk lądowych przy użyciu śmigłowca W3PL – Głuszec 2 eskadry CSAR. Ćwiczenia odbyły się na jeziorze Gopło w m. Kruszwica i pozwoliły poznać techniki ratownicze służb. Kierownikiem ćwiczenia był kpt. Adam Daszkiewicz z Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo Kondycyjnego w Zakopanem. Z ramienia KP PSP w Inowrocławiu współpracę koordynował Naczelnik Wydziału Operacyjnego kpt. Andrzej Światkowski wraz z Dowódcą JRG nr 1 st. kpt. Ireneuszem Taraszką.

Ćwiczenia zostały bardzo dobrze ocenione przez samych ćwiczących co z pewnością doprowadzi w przyszłości do kolejnych wspólnych manewrów.

Zdjęcia: 1-3 asp. sztab. Robert Osiński, 4-5 Daniel Pach, 6-7 sierż. Leszek Chorążewicz,

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.