foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  21.05.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Czad i ogień obudź czujność WYNIKI

Lista zwycięzców konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!”.

28 lutego 2018 roku o godz. 10.15 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu został rozstrzygnięty konkurs pod nazwą „Czad i Ogień – obudź czujność!” zorganizowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Starostę Inowrocławskiego. Celem konkursu trwającego od 2 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r. było wzmocnienie świadomości mieszkańców powiatu inowrocławskiego o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

W konkursie wzięły udział osoby, które złożyły w siedzibie organizatora pisemne zgłoszenia zawierające poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe:

 • Czy tlenek węgla można rozpoznać po zapachu lub kolorze?

- poprawna odpowiedź: NIE, tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny.

 • Kto ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych?

- poprawna odpowiedź: kominiarz (mistrz kominiarski).

Do dnia rozstrzygnięcia konkursu do siedziby Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wpłynęło 15 zgłoszeń. Warunki udziału w konkursie spełniło i poprawnych odpowiedzi udzieliło 5 uczestników.

Komisja konkursowa na podstawie weryfikacji określonych w regulaminie wymagań formalnych udziału w konkursie oraz po ocenie poprawności udzielonych odpowiedzi, wyłoniła 5 laureatów przyznając 5 równorzędnych nagród głównych – po jednym czujniku tlenku węgla Model: 5CO produkcji Kidde Safety Europe Ltd.

Zwycięzcami konkursu zostały następujące osoby:

Pani Elżbieta Frontczak – Chełmce, gmina Kruszwica.

Pani Natalia Flinik – Pakość.

Pani Anna Tomaszewska – Pakość.

Pan Marian Nalewaj – Tarnówko.

Pan Marek Nalewaj – Tarnówko.

Wręczenie nagród odbędzie się 7 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133.

 

Opracował: st. kpt. Artur Kiestrzyn – sekretarz komisji konkursowej.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.