foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Dzień strażaka 2018

14 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się uroczysty apel z okazji DNIA STRAŻAKA 2018.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości st. kpt. Ireneusza Taraszkę nadbryg. Januszowi Halakowi Kujawsko Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości nie zabrakło znamienitych osobistości z Wojewodą Kujawsko Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem na czele.  Swoją obecnością zaszczycili również włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

 1. do stopnia st. bryg. – bryg. Tomasz Kruczyński
 2. do stopnia kpt. – mł. kpt. Michał Habicht
 3. do stopnia kpt. – mł. kpt. Jarosław Skotnicki
 4. do stopnia mł. kpt. - ogn. Dawid Konieczka
 5. do stopnia asp. sztab. – st. asp. Szymon Osiński,
 6. do stopnia asp. – mł. asp. Łukasz Pomianowski,
 7. do stopnia st. ogn. – ogn. Mariusz Wiśniewski, Michał Szarowski, Piotr Twardowski, Tomasz Zawadzki,
 8. do stopnia mł. ogn. – st. sekc. Zbigniew Procek, Krzysztof Kozłowski,
 9. do stopnia st. sekc. – sekc. Sławomir Jankowski, Michał Szkudłabski.
 10. do stopnia st. str. – str. Piotr Piekarczyk, Tomasz Szutarski, Przemysław Żywocki.

 

Odznaczeni:

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”: srebrną - st. ogn. Dariusz Nowak, brązową - st. ogn. Wiesław Zachwieja,

 

Wyróżnieni:

Za wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem Komendanta Głównego - st. asp. Roberta Osińskiego

Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” panu Tadeuszowi Majewskiemu Staroście Inowrocławskiemu.

 

Ponadto inowrocławscy strażacy wzbogacili się o nowy średni samochód gaśniczy z modułem proszkowym. Uroczystego przekazania dokonał Wojewoda Kujawsko Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z nadbryg. Januszem Halakiem Kujawsko Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowanie:

kpt. Michał Habicht

kierownik sekcji organizacyjno- kadrowej

 

foto: KP PSP Inowrocław

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.