foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych

W dniu 30 maja 2018r. w miejscowości Ostrowo Krzyckie odbyły się ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2, Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie, Jednostki Organizacyjnej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej JW 1641 oraz sił i środków jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu inowrocławskiego wyznaczonych do realizacji zadań specjalistycznych w zakresie podstawowym ratownictwa wodnego.

 

Ćwiczenie składało się z trzech epizodów:

I epizod – polegał na podniesieniu korony wału przeciwpowodziowego, zamknięcia wyrwy powstałej na skutek wcześniejszego przelania się wody z jeziora – ćwiczenie polegało na podniesieniu wału przeciwpowodziowego tak aby zabezpieczyć go przed możliwością przelania się wody przez jego koronę. Podczas ćwiczenia zwracano szczególną uwagę na zachowanie zasad BHP oraz praktyczności i szybkości wykonywania prac.

II epizod – polegał na wypompowaniu wody, która przelała się przez wyrwę w wale przy pomocy dostępnych pomp – ćwiczenie zrealizowano przy użyciu agregatu pompowego JRG nr 2 w Inowrocławiu tj. AP 110. Przećwiczono sprawianie linii ssawnej w tym umieszczania linii ssawnej w wodzie przy wysokiej skarpie. Pompowana woda posłużyła w dalszej części ćwiczenia do zasilania poprzez przetłaczanie wykorzystując pojazd SW 3000/600 do pojazdu gaśniczego.

III epizod – polegał na udzieleniu pomocy dwóm osobom próbującym przepłynąć wpław jezioro, w tym ewakuacje osób poszkodowanych znajdujących się po przeciwnej stronie jeziora – głównym celem ćwiczenia było przedstawienie zasad wodowania łodzi oraz przygotowania jej do działań oraz  przygotowanie ratowników do działań. Poruszono zagadnienia BHP dotyczące zabezpieczenie strażaków podczas działań na akwenach wodnych. Przeprowadzono ćwiczenie z ewakuacji poszkodowanego nieprzytomnego z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

 

W ćwiczeniu udział brali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

 

Jednocześnie dziękujemy Dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie Poligonu Wojskowego JW 1523

 

Sporządził kpt. Andrzej Świątkowski

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.