foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  20.01.2018 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

 

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik  i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

 

Link do poradnika „Biało-Czerwona” - http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

Ikonka z linkiem do miniprzewodnika do czytania – poniżej.

WYNIKI PO TEŚCIE WIEDZY I SPRAWDZIANU LĘKU WYSOKOŚCI

NABÓR DO SŁUŻBY W KPPSP INOWROCŁAW – WYNIKI PO TEŚCIE WIEDZY I SPRAWDZIANU LĘKU WYSOKOŚCI

Po przeprowadzeniu w dniu 9 sierpnia 2017r. kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego (tj. test wiedzy oraz sprawdzian lęku wysokości) do kolejnego etapu zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

A1, A4, A17, A25, A27, A 32, A36,

 

Kolejnym etapem postępowania kwalifikacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna w dniu 10 sierpnia 2017r. w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu ul. Poznańska 133 wg poniższego harmonogramu.

godz. 9:00 kandydaci z numerami identyfikacyjnymi A1,A4,A17,A25,

godz. 10:00 kandydaci z numerami identyfikacyjnymi A27, A32, A36,

 

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do powyższego etapu należy przedstawić numer identyfikacyjny oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

                                                                                             

Przewodniczący Komisji

mł. kpt. Michał Habicht

Nabór - wyniki końcowe

NABÓR DO SŁUŻBY W KPPSP INOWROCŁAW – WYNIKI KOŃCOWE

Po przeprowadzeniu w dniu 10 sierpnia 2017r. kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego została ustalona następująca kolejność kandydatów.

A1,

A25,

A36,

A32,

A27,

A17,

A4,  

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarska podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostają skierowani kandydaci z numerami identyfikacyjnym A1, A25, A36.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi do spraw wewnętrznych orzeknie, że któryś z kandydatów jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie skierowany będzie kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

W związku z powyższym z powyższymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem dalszego postępowania.

Ponadto informujemy kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie postępowania rekrutacyjnego, iż istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Termin odbioru dokumentów ustala się do dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Przewodniczący komisji:

mł. kpt. Michał Habicht

(tel. 668-84-33-22)

NABÓR DO SŁUŻBY W KPPSP INOWROCŁAW – WYNIKI

NABÓR DO SŁUŻBY W KPPSP INOWROCŁAW – WYNIKI

W dniu 07 sierpnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu, ul. Poznańska 133 została przeprowadzona próba wydolnościowa (zmodyfikowana metoda Harwardzka – HARVARD STEP-UP TEST) oraz podciąganie na drążku. Do kolejnych prób sprawnościowych tj. bieg na 50 m i 1000 m, oraz sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

A1, A2, A4, A5, A7, A12, A13, A 15, A17, A18, A21, A23, A25, A27, A29, A30, A32,

A33, A36, A37,A39.  

 

Informuję, że kolejne próby sprawnościowe (bieg na 50m, 1000m) zostaną przeprowadzone w dniu 08 sierpnia 2017 r. godz. 8.30 na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu,
ul. Wierzbińskiego 2, natomiast sprawdzian z pływania w dniu 08 sierpnia 2017r. na basenie Delfin w Inowrocławiu.

Dodatkowe informacje:

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór sportowy bez kolców.

Przed przystąpieniem do każdej próby należy przedstawić numer identyfikacyjny oraz dokument tożsamości
ze zdjęciem.

W przypadku złych warunków atmosferycznych testy sprawnościowe (biegi oraz sprawdzian lęku wysokości) odbędą się w innym terminie. Zmiana terminu będzie ogłoszona na stronie internetowej komendy.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

mł. kpt. Michał Habicht