foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  20.02.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

KP PSP Inowrocław

 

 


Ogłoszenie o naborze

 

 

 

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko STARSZY SPECJALISTA do spraw BHP

WYNIKI NABORÓW

 


 

 

 


 

 

  


WYNIKI KONKURSU „ZAINSTALUJ CZUJKĘ W DOMU” 

 

Rozstrzygnięcie strażackiego konkursu „Zainstaluj czujkę w domu” .

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs dla dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców powiatu inowrocławskiego pod nazwą „Zainstaluj czujkę w domu”.

Organizatorem konkursu był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przy współudziale Starosty Inowrocławskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa",

Rywalizacja odbywała się na czterech poziomach, obejmujących uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także pełnoletnich mieszkańców powiatu inowrocławskiego.

Tegoroczna edycja tego wydarzenia cieszyła się wyjątkowy zainteresowaniem, o czym świadczy wpływ 1289 formularzy zgłoszeniowych z odpowiedziami na pytania konkursowe.

Komisja konkursowa w składzie: st. bryg. Tomasz Kruczyński – przewodniczący, kpt. Jarosław Skotnicki – członek, mł. asp. Michał Kubiak – członek, mgr Anna Kucharska – sekretarz, mgr Milena Klajn  – członek, wyodrębniła 1184 poprawnie wypełnione arkusze zadań konkursowych, z których w drodze losowania wyłoniła zwycięzców.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu ma przyjemność ogłosić listę laureatów tegorocznego konkursu:

Poziom szkół podstawowych klasy I – III

 1. Jagoda Kowalska – Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie,
 2. Maksymilian Sikora – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie,
 3. Martyna Piotrowska – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Poziom szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz III klasy gimnazjum

 1. Wiktoria Szulc – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Broniewicach,
 2. Kacper Wieczorek – Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie,
 3. Krystian Nowak – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach.

Poziom szkół ponadgimnazjalnych

 1. Zuzanna Noga – ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
 2. Anna Kunicki – ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
 3. Marta Olejniczak – Akademia Szkolnictwa „AS” w Inowrocławiu.

Poziom dedykowany dla pełnoletnich mieszkańców powiatu inowrocławskiego

 1. Lubomira Borowiak – Inowrocław,
 2. Maria Gromala-Mytlewska – Inowrocław,
 3. Mirella Stefańska – Inowrocław.

 

Uroczystość wręczenia nagród ufundowanych przez Starostę inowrocławskiego, odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w murach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyraża Serdeczne Podziękowania.

 

 

 

Opracował:

kpt. Jarosław Skotnicki

 

 

 

 

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

 

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 

 

 

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

 

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.