foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Przekazanie samochodów

17 października 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wręczenia nagród wyróżniającym się strażakom.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości st. kpt. Ireneusza Taraszkę nadbryg. Januszowi Halakowi Kujawsko Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości nie zabrakło znamienitych osobistości z Panią Poseł na Sejm RP Ewą Kozanecką i Wojewodą Kujawsko Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem na czele. Swoją obecnością zaszczycili również Pan Tomasz Łapicz – Dyrektor Biura Wojewody, Pan Jacek Tarczewski – Doradca Wojewody, Pan Ireneusz Stachowiak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, insp. Marcin Ratajczak – Komendant Powiatowy Policji.

Państwową Straż Pożarną reprezentował Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak wraz ze swoim Zastępcą mł. bryg. Jackiem Kaczmarkiem.

Na uroczystości nie zabrakło również ks. Mariusza Stasiaka – kapelana strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak wręczył nagrody strażakom pełniącym służbę na stanowisku Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz wręczył nagrody strażakom za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego            i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Nr 2 w Inowrocławiu.

 

Opracował:

kpt. Michał Habicht

zdjęcia:

sekc. Maciej Małkowicz

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.