foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

Inowrocław °C
  11.12.2019 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu pod nazwą: „Zainstaluj czujkę w domu”.

Uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu pod nazwą: „Zainstaluj czujkę w domu”.

W dniu 21 grudnia br. w gmachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu dla dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców powiatu inowrocławskiego pod nazwą: „Zainstaluj czujkę w domu”.

Organizatorem konkursu był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przy współudziale Starosty Inowrocławskiego, a rywalizacja odbywała się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

Gości przywitali, gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz oraz współorganizator konkursu, Pani Starosta Inowrocławski mgr Wiesława Pawłowska.

Tego roczna edycja konkursu cieszyła się wyjątkową popularnością, a liczba prawie 1300 zgłoszeń z odpowiedziami na pytania konkursowe, przerosła najśmielsze oczekiwania.

Tak duże zainteresowanie świadczy o wzroście świadomości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. To również sukces kampanii edukacyjno-informacyjnej, która była i jest prowadzona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 Nagrody osobiście wręczyli organizatorzy konkursu, dziękując za udział i doceniając wiedzę o tak istotnych zagrożeniach. Ta miła uroczystość była również okazją do złożenia świątecznych i Noworocznych życzeń.

 

Opracował:

kpt. Jarosław SKOTNICKI

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.