foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i Nr 2.

23 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania sprzętu na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych.
W uroczystej zbiórce uczestniczył Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Inowrocławiu wzbogaciła się o przyczepkę do przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych zakupioną pod koniec 2018 r. ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Przyczepka ta będzie wykorzystywana podczas zdarzeń związanych z likwidacją skutków wycieków i rozlewisk substancji chemicznych, głównie produktów ropopochodnych.


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Inowrocławiu, pod koniec ubiegłego roku pozyskała zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS, którego zakup został całkowicie sfinansowany przez Urząd Miasta Inowrocławia. Sprzęt ten zastąpi wysłużony, prawie 20-letni zestaw narzędzi WEBER.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz w podziękowaniu za okazane wsparcie wręczył Pani Staroście i Panu Prezydentowi pamiątkowe statuetki.

Opracowanie:
kpt. Michał Habicht
Zdjęcia:
Milena Klajn

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.