foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

Inowrocław °C
  20.08.2019 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Zebranie OSP Cukrownia

W dniu 1 marca 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Zebranie otworzył i powitał druhów oraz przybyłych gości Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej CUKROWNIA Kruszwica dh Lech Sobecki. 
Na zebranie przybyli zaproszeni goście: 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 
nadbryg. Janusz Halak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 
mł. bryg. Jacek Kaczmarek
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Lesław Tarnowski, Prezes Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Marek Rimer, Komendant Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kruszwicy dh Krzysztof Kozłowski, Prezes Wojewódzkiego WOPR Maciej Banachowski, Prezes Gospodarstwa Rybackiego „GOPŁO” Grzegorz Kubiak, Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak.

Zebranie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu związkowego, następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018 oraz przedstawiono plan działalności na rok 2019. 

Sprawozdania i plany w drodze głosowania jawnego zostały przyjęte jednogłośną wolą zebranych. Udzielono również absolutorium zarządowi za miniony rok działalności.

Na koniec zebrania zaproszeni goście wygłosili swoje przemowy. Po wolnych wnioskach prezes jednostki zakończył zebranie i dla wszystkich przybyłych nastąpił skromny poczęstunek.

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.