foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

Inowrocław °C
  20.08.2019 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Zebranie OSP Gąski

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 OSP GASKI

W dniu 02.03.2019 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

Zaproszeni goście przybyli za zebranie: Kujawsko- Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu nadbryg. Janusz Halak, Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz, Dyrektor biura Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Pan Tomasz Łapicz, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Gniewkowie dh Edmund Głuszak, Zastępca Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału ARiMR w Toruniu Pan Paweł Drzażdżewski, Dyrektor ds. Operacyjnych w IKS Solino S.A. w Inowrocławiu Pan Tomasz Molenda, Prezes Kółka Rolniczego w Gąskach Pani Zdzisława Muzyka, Sołtys Sołectwa Gąski Pani Anna Kolano.

Zebranie w tym roku wyjątkowo rozpoczęło się od Ślubowania złożonego na sztandar przez członków MDP. Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. Do najważniejszych spraw poruszonych podczas zebrania należało m.in. nadanie członkostwa honorowego Pani Prezes Kółka Rolniczego w Gąskach Zdzisławie Muzyka, symboliczne przekazanie funduszy na zakup mundurów dla członków MDP przez Dyrektora ds. Operacyjnych w IKS Solino w Inowrocławiu Pana Tomasza Molendę, czy przekazanie zestawu komputerowego dla naszej jednostki przez Zastępcę Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału ARiMR w Toruniu Pana Pawła Drzażdżewskiego.

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.