foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  02.07.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Gminne obchody Dnia Strażaka Kruszwica 2019

10 maja 2019 roku w Kruszwicy odbyły się coroczne gminne obchody Dnia Strażaka.
O godzinie 17:45 poczty sztandarowe, zaproszeni goście, zebrani strażacy wraz orkiestrą dętą z OSP Jeziora Wielkie przeszli spod remizy OSP w Kruszwicy ulicami miasta w kierunku kościoła.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewa Kozanecka, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Janusz Halak, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu starszy brygadier Andrzej Stachowicz, Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy podinspektor Jarosław Lisiecki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej CUKROWNIA Kruszwica dh Lech Sobecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy Lesław Tarnowski, prezes Gospodarstwa Rybackiego „GOPŁO” Grzegorz Kubiak, Burmistrz Miasta i Gminy Kruszwica pan Dariusz Witczak, przewodniczący Rady Miejskiej Kruszwicy pan Aleksander Budner.

Strażacy oraz zaproszeni goście przeszli ulicami miasta do Kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. Po zakończonej mszy świętej odbył się przemarsz na kruszwicki rynek, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Dnia Strażaka.
Prowadzący uroczystość dh Krzysztof Tylisz złożył meldunek Kujawsko-Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Następnie wraz z nim przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość strażaków gminy Kruszwica. Kolejną częścią w obchodach było odczytania listu okolicznościowego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. List w imieniu ministra odczytał Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Kolejnym punktem było powitanie zaproszonych gości oraz wręczenie medali i odznaczeń. Po wręczeniu medali głos zabrali zaproszeni goście. Po zakończeniu uroczystości na rynku nastąpił przemarsz ulicami miasta do remizy OSP w Kruszwicy, a wozy bojowe jednostek OSP wyruszyły w rundę honorową po mieście. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Tekst: OSP Kruszwica
Foto: OSP Kruszwica

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.