foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  01.10.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Dzień Strażaka 2019

17 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się uroczysty apel z okazji DNIA STRAŻAKA 2019.
Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości st. kpt. Ireneusza Taraszkę nadbryg. Januszowi Halakowi Kujawsko Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.
W uroczystości nie zabrakło znamienitych osobistości z reprezentantem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Panem Piotrem Woźniakiem, nadbryg. Januszem Halakiem Kujawsko Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz mł. bryg. Jackiem Kaczmarkiem Zastępcą Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na czele. Swoją obecnością zaszczycili również włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych jak i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.
Odznaczeni:
Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”:
srebrną - st. kpt. Adam Springer,
brązową – kpt. Mariusz Kopliński, kpt. Hubert Rutkowski, mł. asp. Mirosław Grosman,

Awansowani:
1. do stopnia st. kpt. – kpt. Andrzeja Świątkowski,
2.  do stopnia mł. kpt. – asp. Leszek Grosman,
3. do stopnia asp. sztab. – st. asp. Robert Osiński,
4. do stopnia st. asp. – asp. Marcin Brykała, asp. Jarosław Szczepaniak,
5. do stopnia asp. – mł. asp. Rafał Bardziński, mł. asp. Dariusz Iwiński, mł. asp. Michał Kubiak, mł. asp. Przemysław Malinowski,
6. do stopnia st. ogn. – ogn. Bartłomiej Tomaszewski, ogn. Michał Wojtkowiak,
7. do stopnia ogniomistrza – mł. ogn. Radosław Manerowski, mł. ogn. Piotr Mrówczyński, mł. ogn. Marcin Zandecki, mł. ogn. Piotr Bednarski,
8. do stopnia mł. ogn. – st. sekc. Marcin Siemiński, st. sekc. Przemysław Jeske, st. sekc. Radosław Łączny, st. sekc. Marcin Polak,
9. do stopnia st. sekc. – sekc. Dawi Gabryszak, sekc. Marcin Gąsiorek, sekc. Paweł Klajn, sekc. Maciej Małkowicz, sekc. Mateusz Matuszak, sekc. Marek Szmyt, sekc. Jakub Woźniak, sekc. Jacek Gmurczyk,
10. do stopnia st. str. – str. Str. Paweł Gałgański, str. Bartosz Nowak, str. Norbert Ptaszyński, str. Karol Puczkarski, str. Marcin Maziarz, str. Rafał Wylk.
Wyróżnieni:
Za szczególne zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych Kujawsko- Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną:
st. kpt. Adama Springera, kpt. Michała Habichta, mł. asp. Mirosława Kaźmierskiego, st. ogn. Elżbietę Zdunowską.

Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
kpt. Michałowi Habichtowi, asp. Przemysławowi Malinowskiemu, st. ogn. Tomaszowi Rejdakowi,
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
st. ogn. Adamowi Staniszewskiemu, mł. ogn. Dariuszowi Dybale, mł. ogn. Michałowi Murawskiemu,
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
mł. ogn. Krzysztofowi Ciszewskiemu, st. sekc. Maciejowi Małkowiczowi, st. sekc. Markowi Szmytowi, st. sekc. Pawłowi Klajnowi, st. sekc. Jackowi Gmurczykowi, st. sekc. Mateuszowi Matuszakowi.


Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mianował strażaków na wyższe stanowiska służbowe:
Starszy operator sprzętu – mł. ogn. Piotr Szkapiak,
Operator sprzętu specjalnego – st. sekc. Marcin Gąsiorek,
Starszy ratownik- kierowca – st. sekc. Dawid Gabryszak, st. sekc. Paweł Klajn,
Starszy ratownik – st. sekc. Marek Szmyt, st. sekc. Mateusz Matuszak, st. sekc. Jakub Woźniak,
Starszy technik – st. sekc. Maciej Małkowicz.

 

 

 

Opracowanie:
kpt. Michał Habicht
foto:
kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.