Porozumienie w sprawie współpracy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz ograniczenia liczby osób tonących na akwenach województwa kujawsko-pomorskiego.

Porozumienie w sprawie współpracy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz ograniczenia liczby osób tonących na akwenach województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu 3 czerwca 2019 r. na Wzgórzu Zamkowym Mysiej Wieży w Kruszwicy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych województwa kujawsko-pomorskiego, pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem przyjętego konsensusu jest zobowiązanie do całorocznej współpracy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz ograniczenia liczby osób tonących na akwenach województwa kujawsko-pomorskiego. W uroczystościach wzięli udział Wojewoda Kujawko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz osoby funkcyjne z ramienia Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

DSC00262.JPG DSC00263.JPG DSC00264.JPG

DSC00279.JPG DSC00285.JPG DSC00286.JPG

DSC00288.JPG DSC00290.JPG DSC00292.JPG

DSC00295.JPG DSC00299.JPG DSC00302.JPG

DSC00307.JPG

 

Opracował: kpt. Jarosław Skotnicki