foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  19.01.2021 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ – STRAŻACKA AKCJA ZBIÓRKI KRWI

SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ – STRAŻACKA AKCJA ZBIÓRKI KRWI


W dniu 11 czerwca 2019 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu, w ramach ogólnopolskiej akcji „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się zbiórka krwi.
Ta szczytna idea to nic innego jak pomaganie innym przez oddanie innym cząstki siebie, a celem jest ratowanie czyjegoś zdrowia i życia. Każda ilość krwi jest ważna i potrzebna dla innych chorych i potrzebujących ludzi.
Oddawanie krwi jest wyrazem solidarności z chorymi, otwartości na drugą osobę i nie ograniczaniu się w niesieniu pomocy. Dlatego do akcji i tym razem włączyły się służby mundurowe z Inowrocławia oraz mieszkańcy powiatu inowrocławskiego.
Dla wszystkich oddających krew były zapewnione atrakcje takie jak: zwiedzanie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i zapoznanie się ze specyfiką pracy strażaków. Można było zagrać w strażacką JENGĘ oraz przejść próbę wody.
W przedsięwzięciu wzięli czynny udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych o kierunku policyjno-pożarniczym, którzy do zorganizowanej akcji wnieśli dużo spontanicznej radości i uśmiechu.
Podczas trwania akcji funkcjonariusze policji i strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą z uczniami Szkoły Podstawowej w Górze.
Dzięki akcji zebrano ok. 5 litrów krwi, za co serdecznie dziękujemy!

 Opracował:
st. kpt. Ireneusz Taraszka
kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.