foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

Inowrocław °C
  19.10.2019 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NAD WODĄ”

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NAD WODĄ” - festyn nad jeziorem Gopło.


W dniu 18 czerwca 2019 r. nad Jeziorem Gopło w Kruszwicy w ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NAD WODĄ” odbył się festyn poświęcony bezpieczeństwu na akwenach wodnych.
Wydarzenie dedykowane dzieciom i młodzieży oraz osobą dorosłym miało zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z otwartych akwenów wodnych oraz kąpielisk.
W festynie uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, władz samorządowych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uczestnicy brali czynny udział w pokazach organizowanych przez ww. podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodzie. Zorganizowany festyn był również okazją do promocji numerów alarmowych do służb w tym numeru ratunkowego 601 100 100  centrum koordynacji ratownictwa wodnego,  dostępnego z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych.
Wydarzenie to zakończyło się pokazem działań ratowniczych na wodzie z wykorzystaniem sprzętu pływającego służb ratowniczych.


 

 

Opracował:
kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.