foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  28.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

110 – lecie OSP Kijewo

110 – lecie OSP Kijewo

 

W dniu 29.06.2019 r. w Kijewie odbyła się uroczystość 110-lecia powstania miejscowej Jednostki OSP.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Członek Zarządu Pan Włodzimierz Figas, włodarze Gminy
z Panem Burmistrzem Gniewkowa Adamem Straszyńskim na czele. Państwową Straż Pożarną reprezentował  Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu – st. bryg. Andrzej Stachowicz, natomiast  przedstawicielami władz OSP byli: dh Zdzisław Dąbrowski- Wiceprezes Zarządu Głównego OSP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu, Zarząd Powiatowy OSP w Inowrocławiu reprezentowali: dh Krzysztof Pęczkowski, oraz
dh Edmund Głuszak, który jednocześnie reprezentował Zarząd Gminny OSP w Gniewkowie, dh Sławomir Kościński - Komendant Gminny OSP w Gniewkowie. Na obchodach zjawiły się również liczne delegacje zaprzyjaźnionych OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi, przedstawiciele współpracujących instytucji, kół łowieckich i Lasów Państwowych oraz sympatycy i lokalna społeczność.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Polową, której przewodniczyli Kapelan Gminny Strażaków - Ksiądz Kanonik Jerzy Nowak i Ksiądz Edmund Napierała. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie wyróżniającym się druhom medali i odznak. Druhowie z OSP Kijewo wręczyli pamiątkowe statuetki wszystkim przybyłym gościom
i przedstawicielom instytucji. Po części oficjalnej przygotowano poczęstunek dla wszystkich przybyłych.

 

 

mł. kpt KONIECZKA Dawid

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.