foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  28.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Przekazanie i poświęcenie samochodu ratownictwa technicznego SLRt na podwoziu Forda Tranzit 100

W dniu 21.09.2019r. o godz: 1300 w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Modliborzycach odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratownictwa technicznego SLRt na podwoziu Forda Tranzit 100.

Aktu przekazania dokonał Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu mł. bryg. Jacek Kaczmarek i Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz.

Samochód poświęcił Kapelan Gminny OSP ksiądz Proboszcz parafii
pw. św. Wojciecha w Parchaniu i parafii pw. Chrystusa Króla w Gąskach Przemysław Tabaczka.

Z gości zaproszonych na uroczystość przybyli:

Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
st. bryg. Andrzej Stachowicz.

Prezes Honorowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Inowrocławiu
druh Roman Zieliński.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak.

Delegacje Jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Otwarcia Uroczystości dokonał Prezes Zarządu OSP Modliborzyce
druh Waldemar Osiński.

 

 

Tekst: OSP Modliborzyce

Foto: OSP Modliborzyce

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.