foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  03.08.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE MOBILNYCH SYMULATORÓW POŻAROWYCH DO ZADAŃ PREWENCJI SPOŁECZNEJ

UROCZYSTE PRZEKAZANIE MOBILNYCH SYMULATORÓW POŻAROWYCH DO ZADAŃ PREWENCJI SPOŁECZNEJ

W dniu 4 października 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, w sali edukacyjnej OGNIK odbyło się uroczyste przekazanie mobilnych symulatorów pożarowych do zadań prewencji społecznej

Adresatem tak cennych pomocy edukacyjnych są dzieci, które w ciekawy i przystępny sposób mogą poznać zagrożenia jakie niesie za sobą pożar i zdarzenia o charakterze chemiczno-ekologicznym.

Zestaw został ufundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na ręce Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryga mgra inża Janusza Halaka przekazał Pan Ireneusz Stachowiak - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niezmiernie ważna na tej uroczystości była obecność Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, który w swoim wystąpieniu odniósł się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie naszego województwa jak i do szeroko rozumianej edukacji w zakresie podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla oraz zapewnienia właściwej ewakuacji.

Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, lokalne i regionalne mass media i oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ludzisku.

 

 

Opracował:

kpt. Jarosław Skotnicki

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.