foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  03.08.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Uroczyste otwarcie garażu OSP Rusinowo

Uroczyste otwarcie garażu OSP Rusinowo

W dniu 04.10.2019r. w Rusinowie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego garażu dla jednostki OSP Rusinowo. Na uroczystość przybyli m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Ewa KOZANECKA, Wojewoda Kujawsko- pomorski Pan Mikołaj BOGDANOWICZ, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Ireneusz STACHOWIAK, Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz WITCZAK, Zastępca Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu
mł. bryg. Jacek KACZMAREK, Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej STACHOWICZ, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz KRUCZYŃSKI, Przedstawiciel Zarządu Powiatowego OSP w Inowrocławiu dh Jarosław KACZMAREK, Komendant Gminny OSP w Kruszwicy dh Krzysztof KOZŁOWSKI, Radni Powiatowi i Miejscy, przedstawiciel Nadleśnictwa Miradz Pan Leśniczy Adam IMAŃSKI, przedstawiciele pobliskich i zaprzyjaźnionych jednostek OSP, oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, sołtysi Rusinowa i Kicka, mieszkańcy
i sympatycy Rusinowa.

Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonali: Pani Ewa KOZANECKA, Pan Mikołaj BOGDANOWICZ, Pan Dariusz WITCZAK, Pan mł. bryg. Jacek KACZMAREK, oraz Pan Adam IMAŃSKI. Druhom Z OSP Rusinowa został również przekazany sprzęt w postaci: Zestawu hydraulicznego HOLMATRO, którego uroczystego przekazania dokonał Pan Mikołaj BOGDANOWICZ, mł. bryg. Jacek KACZMAREK i st. bryg. Andrzej Stachowicz. Dwa aparaty Ochrony Dróg Oddechowych, zakupionych ze środków pochodzących
z WFOŚiGW przekazała Pani Ewa KOZANECKA oraz Pan Ireneusz STACHOWIAK. Sprzęt ochrony osobistej strażaka w postaci 5 hełmów strażackich, zakupionych z Funduszy sołeckich przekazał Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz WITCZAK wraz z Sołtysem Rusinowa Panią Magdaleną POGORZAŁY
i Kicka Panem Piotrem WESOŁOWSKIM.

Na uroczystości został również przekazany na własność Lekki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy Renault Mascott GLBA 1/2,5 druhom z OSP Wróble. Uroczystego aktu przekazania dokonali: Pani Ewa KOZANECKA, Pan Mikołaj BOGDANOWICZ i Pan mł. bryg. Jacek KACZMAREK.

Nowo otwartą wozownię, pojazdy i sprzęt poświęcił Proboszcz Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła ks. Michał BUBACZ. Podczas licznych przemówień, składania gratulacji i podziękowań wszyscy przede wszystkim podkreślali fakt, że nie udałoby się osiągnąć tak wielkiego sukcesu, w tak krótkim czasie gdyby nie współpraca wielu osób na różnych płaszczyznach. Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy budowie i pozyskaniu środków zostały wręczone uroczyste dyplomy i pamiątki strażackie. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez druhów z OSP Rusinowo.

 

 

 

 

 

ml. kpt KONIECZKA Dawid

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.