foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  24.11.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Z-cy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. mgr inż. Sławomira Herbowskiego w inowrocławskiej komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

    W dniu 16 grudnia 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaj Bogdanowicza oraz Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. mgr inż. Sławomira Herbowskiego.

    W trakcie spotkania z dziennikarzami Pan Wojewoda po raz kolejny odniósł się do kwestii bezpieczeństwa pożarowego zachęcając mieszkańców regionu do wyposażenia swoich mieszkań i domów w czujki tlenu węgla oraz czujki dymu. Pan Wojewoda wspomniał jak wielkim zagrożeniem jest tlenek węgla oraz podkreślił, że niewielkie i stosunkowo niedrogie urządzenia jakimi są czujki czadu oraz dymu mogą uchronić przed wielką tragedią użytkowników lokali mieszkalnych.

    Do zalet, właściwości i sposobu montażu czujek odniósł się Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pan Komendant jednocześnie zapewnił, że w każdej komendzie powiatowej straży pożarnej znajdują się strażacy, którzy chętnie doradzą, wytłumaczą, jakie czujki nabyć i gdzie je zamontować, osoby starsze mogą liczyć na strażacką pomoc w montażu takich czujek.

 

 

Opracował: kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.