foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  28.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W dniu 6 grudnia 2019 r. w gmachu komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyło spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu inowrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Mistrz Kominiarski oraz funkcjonariusze służby operacyjnej i kontrolno-rozpoznawczej tutejszej komendy.

Celem spotkania było omówienie obowiązków w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, budowlanego oraz publicznego spoczywających na osobach i instytucjach zajmujących się administrowaniem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Spotkanie było okazją do wskazania najczęstszych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów wynikających z Prawa budowlanego. Omówiono przyczyny powstawania pożarów oraz innych zagrożeń w budynkach mieszkalnych, a także zwrócono uwagę na poważne zagrożenie jakim jest tlenek węgla. 

Podsumowując spotkanie z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński zachęcił zarządców i administratorów budynków do inspirowania mieszkańców do wyposażania swoich mieszkań w czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

 

 

opracował

kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.