Zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W dniu 6 grudnia 2019 r. w gmachu komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbyło spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu inowrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Mistrz Kominiarski oraz funkcjonariusze służby operacyjnej i kontrolno-rozpoznawczej tutejszej komendy.

Celem spotkania było omówienie obowiązków w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, budowlanego oraz publicznego spoczywających na osobach i instytucjach zajmujących się administrowaniem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Spotkanie było okazją do wskazania najczęstszych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów wynikających z Prawa budowlanego. Omówiono przyczyny powstawania pożarów oraz innych zagrożeń w budynkach mieszkalnych, a także zwrócono uwagę na poważne zagrożenie jakim jest tlenek węgla. 

Podsumowując spotkanie z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński zachęcił zarządców i administratorów budynków do inspirowania mieszkańców do wyposażania swoich mieszkań w czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

 

DSC01202.JPG DSC01203.JPG DSC01207.JPG

DSC01208.JPG DSC01211.JPG DSC01212.JPG

 

opracował

kpt. Jarosław Skotnicki