foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  24.11.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURS „ZAMONTUJ CZUJKĘ W DOMU”

KONKURS „ZAMONTUJ CZUJKĘ W DOMU”


W dniu 13 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu dla dzieci
i młodzieży oraz mieszkańców powiatu inowrocławskiego pod nazwą „Zamontuj czujkę
w domu”.

Organizatorem konkursu był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu st. bryg. Andrzej Stachowicz przy współudziale Starosty Inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej, a rywalizacja odbywała się w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wśród dzieci i młodzieży nadesłano 1393 prace konkursowe. Drogą losowania spośród 1229 prawidłowo wypełnionych arkuszy zadań wyłoniono 24 zwycięzców, ze względu na tak dużą liczbę zgłoszeń dodatkowo rozlosowano 11 tzw. „nagród pocieszenia”. Natomiast spośród 58 zgłoszeń pełnoletnich mieszkańców powiatu inowrocławskiego wylosowano 6 laureatów.

Nagrody wręczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
st. bryg. Andrzej Stachowicz oraz członek zarządu Rady Powiatu Inowrocławskiego
Pan Włodzimierz Figas w imieniu Starosty Inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.