foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  02.07.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

OSP Kruszwica - Walne Zebranie

24 stycznia 2020 roku w Kruszwicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018. Zebranie otworzył prezes OSP Kruszwica dh Krzysztof Kozłowski. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu nadbrygadier Janusz Halak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu starszy brygadier Tomasz Kruczyński, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Inowrocławiu dh Jarosław Kaczmarek, V-ce Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Kruszwicy dh Zenon Gralak, Członek Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP dh Mirosław Lewandowski, Naczelnik OSP Rusinowo dh Mirosław Kiciński, burmistrz gminy i miasta Kruszwica pan Dariusz Witczak, leśniczy nadleśnictwa Miradz Adam Imański, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w stanie spoczynku Lesław Tarnowski, prezes Gospodarstwa Rybackiego „GOPŁO” Grzegorz Kubiak. Zebranie rozpoczęło się odegraniem hymnu związkowego, a następnie minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.
Dalszy przebieg zebrania odbywał się zgodnie z zaplanowanym programem.
Zebrani druhowie i goście wysłuchali sprawozdań:
z działalności OSP odczytał – dh Krzysztof Wach,
z działalności finansowej OSP odczytał skarbnik jednostki – dh Mirosław Marciński, z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał członek komisji dh – Mateusz Zieliński.
Podczas zebrania zostały również odczytane plany na 2020 rok.
Plan z działalności OSP odczytała V-ce prezes jednostki dh Dagmara Matyjasik oraz plan z działalności OSP odczytał skarbnik jednostki dh Mirosław Marciński.
Sprawozdania i plany w drodze głosowania jawnego zostały przyjęte jednogłośną wolą zebranych. Udzielono również absolutorium zarządowi za miniony rok działalności.
W trakcie zebrania Zarząd OSP w Kruszwicy nadał druhowi Andrzejowi Iglewskiemu godność Strażaka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy.
Na koniec zebrania zaproszeni goście wygłosili swoje przemowy. Po wolnych wnioskach prezes jednostki zakończył zebranie i dla wszystkich przybyłych nastąpił skromny poczęstunek.

 

 

Opracował: dh Krzysztof Kozłowski

Zdjęcia: OSP Kruszwica

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.