foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  28.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.

Pożegnanie ze służbą

POŻEGNANIE ZASTĘPCY DOWÓDCY JRG2

asp. sztab Marek Flis swoją pożarniczą drogę zawodową rozpoczął od podjęcia nauki w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu w okresie 01.09.1989 r. do dnia 29.06.1991 r. Po ukończeniu nauki rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu do dnia 30.06.1992 r. Następnie pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W roku 2004 został przeniesiony służbowo do nowo powstałej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. W czasie swojej kariery zajmował stanowiska dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, a od dnia 1 lipca 2007 zastępcy dowódcy JRG – 2. Przez okres rzetelnej służby zaangażowany w działania z zakresu prewencji społecznej, koordynator działań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz wiele innych kampanii społecznych w celu poprawy bezpieczeństwa. Miłośnik piłki nożnej, organizator zawodów piłkarskich drużyn OSP z terenu powiatu inowrocławskiego. Wieloletni reprezentant oraz kierownik drużyny KP PSP w turniejach piłki nożnej. asp. sztab. Marek Flis z poświęceniem i zaangażowaniem brał udział w wielu akacjach ratowniczo – gaśniczych m.in. w 1992r. brał udział w gaszeniu pożarów lasu w  Nadleśnictwie Gniewkowo i Cierpiszewo,  gdzie spłonęło blisko 3 tyś. ha lasu oraz w Kuźni Raciborskiej – 9 tyś. ha drzewostanu. Doskonały dowódca, pasjonat pożarnictwa, dowodzący wieloma akcjami ratowniczo –gaśniczymi, za które wielokrotnie zostawał wyróżniony. Przełożeni i podwładni uważali go za kompetentnego dowódcę, który chętnie dzielił się wiedzą pożarniczą i umiejętnościami.

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 2011r.

Srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 2016r.

Brązowy medal za długoletnią służbę – 2008r.

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1996r.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2001r.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2006r.

Brązowy krzyż zasługi – 2019r.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 2014r.

 


POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ JRG - 2

st. kpt. Adam Springer swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął 01.04.1991 roku w Zakładowej Straży Pożarnej w Kruszwicy, w której pełnił służbę na stanowiskach służbowych: od pomocnika przodownika roty do dowódcy zmiany. Od roku 1999 kontynuował służbę w KP PSP w Inowrocławiu w JRG-1, gdzie pracował na stanowisku dowódcy sekcji. W roku 2004 został przeniesiony służbowo do nowo powstałej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, gdzie pełnił służbę na stanowisku - dowódcy zmiany.

Przez lata nienagannej służby, dał się poznać z jak najlepszej strony angażując się w funkcjonowanie jednostki. Był propagatorem wielu przedsięwzięć sportowych m.in: zorganizował drużynę, która reprezentowała naszą Komendą na pierwszych Mistrzostwach Polski Strażaków w bieganiu po schodach. Był kierownikiem oraz zawodnikiem drużyny w FCC i TFA. Był reprezentantem naszego województwa w biegach długodystansowych, gdzie wraz z kadrą podczas Mistrzostw Polski, dwukrotnie zdobywał brązowy medal na dystansie 10 km.

Jako dowódca zmiany podczas działań ratowniczo gaśniczych wykazywał się dużym profesjonalizmem i fachowością. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych. Przełożeni i podwładni uważali go za kompetentnego dowódcę, który chętnie dzielił się wiedzą pożarniczą i umiejętnościami z młodszymi kolegami.

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 1995r.

Srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – 2019r.

Srebrny medal za długoletnią służbę – 2012r.

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1997r.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2003r.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2007r.

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.