foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  28.09.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Bezpieczne ferie 2020

Wyniki konkursu na ułożenie krzyżówek pt. „Bezpieczne Ferie 2020”. Dwudziestka laureatów otrzymała nagrody. Gratulujemy!

Wczoraj (02.03.20r.) w inowrocławskiej komendzie straży pożarnej odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Laureaci byli zaproszeni wraz z rodzicami. Ci pierwsi za wkład pracy, a ich rodzice za popieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, zebrali gromkie brawa.

Tegoroczne ferie z organizatorami konkursu nie mogły być nudne. Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy-Terenowy Oddział w Inowrocławiu, przygotowały bowiem dla feriowiczów niespodziankę. Uczestnicy zaskoczyli pomysłami.

Celem inicjatywy przygotowanej przez Panią Anielę Zabłocką z krwiodawstwa, Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 st. kpt. Ireneusza Taraszkę i policjantki asp. szt. Izabellę Drobniecką oraz asp. Justynę Piątkowską było to, aby zwiększyć świadomość dzieci na temat realnych i potencjalnych zagrożeń, wywołać w domach z rodzicami i opiekunami tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci, kształtować odpowiednie postawy, propagować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz promować honorowe krwiodawstwo.

Zadaniem uczestników było ułożenie krzyżówki na jedno z wybranych haseł głównych, które stanowiły rozwiązanie:  6-latki i klasy od I do III wybierały hasło główne: Noś odblaski, klasy od IV do VI hasło: Groźny ogień, a klasy od VII do VIII: Podziel się krwią. Na konkurs napłynęło 168 krzyżówek. Komisja wybrała 20 laureatów, którzy otrzymali równorzędne miejsca. Uroczyste spotkanie odbyło się w scenerii wykonanych przez dzieci i młodzież prac. Poprowadziła je asp. Justyna Piątkowska. Nagrody i dyplomy wręczyli: p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg Tomasz Kruczyński, Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy  - Terenowy Oddział w Inowrocławiu Pani Aniela Zabłocka i asp. szt. Izabella Drobniecka.

Hasło „Noś odblaski” przyniosło szczęście: Julii Daroszewskiej, Piotrowi Kantek, Marcie Schumacher, Janowi  Wąsowskiemu,  Alanowi Lewandowskiemu, Mai Żurawskiej, Zofii Jackowskiej. Najciekawszą krzyżówkę z hasłem „Podziel się krwią” ułożyli: Natalia  Szczepańska, Oskar Karbowiak, Mateusz Szczepański, Klaudia Kaźmierczak, Adam Lewandowski. Krzyżówka z hasłem „Groźny ogień” była najlepsza w wykonaniu:  Weroniki Jetka,  Julii Pindel, Pawła Zalewskiego, Michaliny Majdzińskiej, Pawła Czkalskiego, Aleksandra Mendelewskiego, Michała Kaczyńskiego, Nadii Senftleben.

Spotkanie dopełniły gratulacje  oraz pamiątkowe zdjęcia. Fundatorami nagród byli: Powiat Inowrocławski, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy - Terenowy Oddział w Inowrocławiu.

 


 

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu                                             

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.