foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  20.01.2021 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Działania strażaków z powiatu inowrocławskiego w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych w czasie epidemii SARS-Cov-2.

Działania strażaków z powiatu inowrocławskiego w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych w czasie epidemii SARS-Cov-2.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii SARS-Cov-2 w naszym regionie, inowrocławscy strażacy prowadzą nieprzerwane działania w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych na terenie naszego powiatu w walce z tym zagrożeniem. Do działań tych należy zaliczyć przygotowanie i zabezpieczenie miejsca segregacji osób ewentualnie zakażonych wirusem na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. W sytuacji rozpoczęcia działań związanych z przyjmowaniem chorych, rolą strażaków będzie prowadzenie czynności związanych z odkażaniem przygotowanych pomieszczeń, pomiar temperatury jak również zabezpieczenie terenu działań pod kątem przeciwpożarowym. Ponadto ratownicy będą angażowani do wszelkich czynności mających na celu pomoc służbą medycznym. Jednocześnie strażacy prowadzą działania związane z dostarczaniem żywności osobą objętym kwarantanną oraz dowozem leków. W realizację tego rodzaju zadań bardzo mocno zaangażowali się strażacy ochotnicy z terenu powiatu inowrocławskiego. Działania te prowadzone są z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa, a samo przekazanie żywności czy innych materiałów odbywa się w sposób bezkontaktowy. Ponadto inowrocławscy strażacy zaangażowani są w przewóz próbek, kierowanych z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
Podczas działań ratowniczo-gaśniczych strażacy w całym kraju nie są w stanie uniknąć bezpośredniego kontaktu z osobami poszkodowanymi w tym osobami objętymi kwarantanną lub zakażonymi. W związku z powyższym apelujemy o udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia i występujących objawów zakażenia. Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Pamiętajmy zatajenie tak ważnych informacji może na kilkanaście dni wykluczyć z działań całą jednostkę i osłabić możliwości operacyjne. Na szczęście jak do tej pory stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu nie otrzymało budzących wątpliwości zgłoszeń.
Obecna sytuacja mimo, że szczególna nie ma wpływu na zaangażowanie i skuteczność w zwalczaniu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Niemniej wszelkie działania podejmowane przez inowrocławskich strażaków odbywają się obecnie przy zachowaniu wysokich standardów sanitarnych.

Opracował kpt. Jarosław SKOTNICKI

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.