Działania strażaków z powiatu inowrocławskiego w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych w czasie epidemii SARS-Cov-2.

Działania strażaków z powiatu inowrocławskiego w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych w czasie epidemii SARS-Cov-2.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii SARS-Cov-2 w naszym regionie, inowrocławscy strażacy prowadzą nieprzerwane działania w zakresie wsparcia służb medycznych oraz organów samorządowych na terenie naszego powiatu w walce z tym zagrożeniem. Do działań tych należy zaliczyć przygotowanie i zabezpieczenie miejsca segregacji osób ewentualnie zakażonych wirusem na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. W sytuacji rozpoczęcia działań związanych z przyjmowaniem chorych, rolą strażaków będzie prowadzenie czynności związanych z odkażaniem przygotowanych pomieszczeń, pomiar temperatury jak również zabezpieczenie terenu działań pod kątem przeciwpożarowym. Ponadto ratownicy będą angażowani do wszelkich czynności mających na celu pomoc służbą medycznym. Jednocześnie strażacy prowadzą działania związane z dostarczaniem żywności osobą objętym kwarantanną oraz dowozem leków. W realizację tego rodzaju zadań bardzo mocno zaangażowali się strażacy ochotnicy z terenu powiatu inowrocławskiego. Działania te prowadzone są z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa, a samo przekazanie żywności czy innych materiałów odbywa się w sposób bezkontaktowy. Ponadto inowrocławscy strażacy zaangażowani są w przewóz próbek, kierowanych z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
Podczas działań ratowniczo-gaśniczych strażacy w całym kraju nie są w stanie uniknąć bezpośredniego kontaktu z osobami poszkodowanymi w tym osobami objętymi kwarantanną lub zakażonymi. W związku z powyższym apelujemy o udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia i występujących objawów zakażenia. Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Pamiętajmy zatajenie tak ważnych informacji może na kilkanaście dni wykluczyć z działań całą jednostkę i osłabić możliwości operacyjne. Na szczęście jak do tej pory stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu nie otrzymało budzących wątpliwości zgłoszeń.
Obecna sytuacja mimo, że szczególna nie ma wpływu na zaangażowanie i skuteczność w zwalczaniu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Niemniej wszelkie działania podejmowane przez inowrocławskich strażaków odbywają się obecnie przy zachowaniu wysokich standardów sanitarnych.

20200326_123600.jpg 20200328_125835.jpg 92459277_564261360851940_8562199797736407040_n.jpg

92694926_563342760943800_6495909345371357184_n.jpg 93302027_564261477518595_7442453312013598720_n.jpg 93974821_1368325130037832_3485981687215554560_n.jpg

94003487_2500770580176160_7947494599340064768_n.jpg IMG_20200424_151711.jpg

Opracował kpt. Jarosław SKOTNICKI