foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  24.11.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W dniu 4 maja 2020 r. w gmachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie całego kraju wydarzenie to choć uroczyste, miało nieco inną oprawę. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. mgr inż. Tomasz Kruczyński jako gospodarz uroczystości złożył przedstawicielom inowrocławskich strażaków serdeczne podziękowania za zaangażowanie w służbie, zdyscyplinowanie i sumienność w realizacji zadań. Komendant życzył aby pożarnicze powołanie, realizowane w wielu wymiarach naszej służby i pracy, zawsze było źródłem satysfakcji i powszechnego szacunku. Tradycyjnie uroczystość była okazją do odczytania rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych i odznaczeń. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 400/kadr/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. nadał wyższy stopień służbowy w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej, stopień:

młodszego brygadiera 

 • st. kpt. Krzysztofowi Ferensztajnowi 
 • st. kpt. Ireneuszowi Taraszce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 394/kadr/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. nadał pierwszy stopnień służbowy w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej, stopień:

młodszego kapitana

 • asp. Rafałowi Bardzińskiemu
 • asp. Dariuszowi Iwińskiemu
 • asp. Michałowi Kubiakowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz rozkazem personalnym 8/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, stopień:

 • mł. asp. Maciejowi Borysowi
 • mł. asp. Jackowi Płocha

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu rozkazem personalnym nr 2/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz rozkazem personalnym 3/2020 z 23 kwietnia 2020 r. nadał wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, stopień:

starszego ogniomistrza

 • ogn. Marcinowi Domżalskiemu
 • ogn. Jackowi Huliszowi
 • ogn. Tomaszowi Dąbrowskiemu
 • ogn. Michałowi Murawskiemu

ogniomistrza

 • mł. ogn. Krzysztofowi Ciszewskiemu
 • mł. ogn. Dariuszowi Dybale
 • mł. ogn. Dariuszowi Pecynie
 • mł. ogn. Piotrowi Szkapiakowi

młodszego ogniomistrza

 • st. sekc. Sławomirowi Jankowskiemu
 • st. sekc. Michałowi Szkudłapskiemu

 

 

Opracował: kpt. Jarosław SKOTNICKI

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.