foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  01.10.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki bryg. mgr Jacek Kaczmarek 17 sierpnia 2020 r. wręczył akt powołania mł. bryg. mgr Ireneuszowi Taraszce na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

mł. bryg. mgr Ireneusz Taraszka służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu rozpoczął w dniu 09 grudnia 1992 r. Ukończył studia licencjackie na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 2004 r. W 2005 r. został absolwentem  Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Następnie w  2011 r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz w 2013 r. studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Chemii. W 2019 roku ukończył studia II stopnia i uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych.

Od początku swojej służby związany z inowrocławską strażą pożarną. mł. bryg. mgr Ireneusz Taraszka zajmował szereg stanowisk zdobywając doświadczenie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, m. in. stażysty, starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy JRG. Od 01 kwietnia 2013 roku zajmował stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Czterokrotnie uczestniczył w działaniach powodziowych na terenie kraju w 1997, 2001, 2010 i 2014 roku. Wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 roku Krzyżem Zasługi Za Dzielność oraz 2010 Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

 

KP PSP Inowrocław

Foto: KP PSP Inowrocław

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.