foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  24.11.2020 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

140 - LECIE OSP GNIEWKOWO

5 września gniewkowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej świętowała jubileusz – 140-lecie istnienia. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Następnie strażacy, mieszkańcy Gniewkowa oraz zaproszeni goście przemaszerowali na Rynek, gdzie przypomniano piękną historię OSP Gniewkowo oraz wyróżniono zasłużonych druhów, a także osoby i instytucje wspierające strażaków. Były też przemówienia i życzenia od zaproszonych gości.

Lista wyróżnionych

Złoty Krzyż Zasługi

Tadeusz Kmieć, Zygmunt Rosa

Srebrny Krzyż Zasługi

Sławomir Kościński, Wojciech Lewicki, Artur Przybylski

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

dh senior Tadeusz Kadów (Honorowy Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Gniewkowo)

Złoty Znak Związku

Sławomir Kościński

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Edmund Głuszak

Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa

Sławomir Kostuch, Karol Piernik, Aleksander Pułaczewski, Bonduelle Gniewkowo, Interlight Gniewkowo, Koło Łowieckie nr 47 Diana

Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa

Ewelina Marchlewska, Marcin Kwiatkowski, Michał Kościński, Jerzy Nowak, Henryk Gronikowski, Radosław Gronikowski, Janusz Skrzypek

Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa

Mateusz Kwiatkowski, Przemysław Łącki, Piotr Okiński, Łukasz Rudowicz, Maciej Banachowski, Piotr Dąbek, Paweł Drzażdżewski, Piotr Laks, Paweł Stanisławski 

 

Źródło: Gniewkowo.eu

Zdjęcia: OSP Gniewkowo

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.