foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  23.05.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

STOP POŻAROM TRAW !

STOP pożarom traw!

 

 

Szybko nadchodząca wiosna, sprowadza porę corocznego, nieodpowiedzialnego i przeczącego logice procederu wypalania traw i zarośli. W błędnym przeświadczeniu o rzekomym użyźnianiu gleby popiołami, lekkomyślne i nieodpowiedzialne osoby dokonują NIEBEZPIECZNEGO!!! wypalania traw, zarośli i innych pozostałości roślinnych na wierzchniej warstwie gleby, na poboczach dróg, wzdłuż torów kolejowych, rowów melioracyjnych, itp. miejscach.

W okresie od 1 stycznia do 22 marca 2016 r. w powiecie inowrocławskim odnotowaliśmy 10 pożarów traw i trzciny. Na szczęście to trzykrotnie mniej niż wczesną wiosną 2015 r. (33 takie pożary). Jednak prawdziwe zagrożenie w tym obszarze, niestety, dopiero przed nami. Bez wątpienia te pożary nie wybuchły samoistnie. Nawet najbardziej słoneczna wiosenna pogoda nie wywołuje w Polsce samoistnych pożarów traw. ZAWSZE sprawcą jest człowiek! Dla porównania, w 2015 r. w powiecie inowrocławskim strażacy gasili 199 pożarów traw. Stanowi to 31% wszystkich gaszonych pożarów i 11% ogółu strażackich interwencji. Na szczęście w pożarach traw w naszym powiecie nikt nie odniósł obrażeń.

W 2016 r. w skali całego kraju strażacy gasili już ponad 5300 takich pożarów. Wielokrotnie pożary te są wzniecane w pobliżu zabudowań, szlaków drogowych i kolejowych, stwarzając OGROMNE ZAGROŻENIE DLA LUDZI. Wielu

„dzielnych śmiałków” chce zapanować nad ogniem trawiącym suche jak wiór płonące źdźbła traw, czy zarośla. Czasem są to „fani” naszych – strażackich działań, pojazdów, itp. Wystarczy jeden silniejszy podmuch wiatru, kolejna lekkomyślna chwila nieuwagi, a ogień zaczyna szaleć nie do opanowania. Dym zatruwa oddech. Zasnuwa pole widzenia kierowców, maszynistów. ZABIJA WSZYSTKO NA SWOJEJ DRODZE. Żadne zwierzę nie ma z nim szans.

Apelujemy do wszystkich, którzy są świadkami tego lekkomyślnego, szkodliwego i niezwykle niebezpiecznego procederu o jego przerwanie! Ogień nie jest w tych działaniach sprzymierzeńcem człowieka! Nie przechodź obojętnie obok czyjejś głupoty! Apelujemy o natychmiastowe wzywanie służb ratunkowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej.

Wypalanie traw wyjaławia glebę. Z tego powodu traci ona zdolność naturalnego rozkładu organicznych resztek roślinnych. Gleba przestaje pochłaniać azot z powietrza. Ogień i bardzo wysoka temperatura przerywają proces tworzenia w glebie próchnicy. ŻAR PROMIENIUJE NAWET METR WGŁĄB ZIEMI. Dymy pożarowe zawierają ogromne ilości substancji trujących dla ludzi i zwierząt! Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się na płonącym terenie. Ogień bezpowrotnie niszczy miejsca bytowania np. mrówek. Giną trzmiele, które zimują w zeszłorocznych trawach. Zniszczeniu ulegają miejsca bytowania zwierzyny łownej – bażantów, kuropatw, zajęcy, itp. Ogień i wysoka temperatura uśmiercają małe ssaki, płazy, gady, owady i bezkręgowce żyjące w wierzchniej warstwie gleby: myszy, kuny, żaby, jaszczurki,biedronki, dżdżownice, pająkii wiele innych.

Dym stanowi ogromne zagrożenie dla osób, które przypadkowo znajdą się w jego zasięgu, w tym także dla osób wzniecających pożary traw, powodując ZACZADZENIE albo GROŹNE ZATRUCIA GAZAMI POŻAROWYMI. Stanowi także bardzo poważne zagrożenie dla kierowców, ograniczając widoczność na drogach. Dym dusi i zatruwa zwierzęta leśne, gospodarskie!

 

WYPALANIE TRAW I NIEUŻYTKÓW ZAGRAŻA POŻAREM LASU!

 

Z POWODU WYPALANIA TRAW CO ROKU GINĄ LUDZIE!

 

Ogień trawiący suche trawy, krzewy i inną roślinność bardzo szybko wymyka się spod kontroli. Wystarczy niewielki podmuch wiatru, aby nagle zmienił kierunek, albo zostały porwane i przeniesione w inne miejsce płonące pozostałości roślinne. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla lasów i obiektów zlokalizowanych w pobliżu wypalanego terenu. Dodatkowym zagrożeniem są konwekcyjne prądy wznoszące gorącego powietrza, które mogą nieoczekiwanie zmieniać kierunek wiatru nad płonącym obszarem.

 

Wypalanie traw i wierzchniej warstwy gleby jest zakazane wieloma przepisami. Odpowiednie zapisy zawierają między innymi:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1651), której art. 124 stanowi „Zakazuje się wypalania łąk pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”; natomiast art. 131 p. 12 stanowi „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.”;
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 2100), której art. 30 ust. 3 stanowi w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; b) korzystania z otwartego płomienia; c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719.), którego § 4 ust. 1 p. 5 stanowi w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji – rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. Poz. 1094) w art. 82 § 1 p. 1 stanowi Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.W myśl art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) art. 163 § 1 p. 1 stanowi, że karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 sankcjonuje postępowanie każdego, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Kolejna sankcja, wynikająca z art. 163 § 3 Kodeksu karnego, w przypadku gdy następstwem wyżej określonego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, to kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Ponadto według stanowiska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypalanie traw, nie tylko szkodliwe środowiskowo, ale przede wszystkim surowo zakazane, oprócz kar nakładanych przez uprawnione organa i sądy, skutkuje także dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi przez Agencję w postaci zmniejszenia do 3 do 20%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

 

 

Więcej informacji:

Strona internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/

Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

http://www.kujawy.psp.gov.pl/

 

Opracował: st. kpt. Artur Kiestrzyn

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.