foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  22.04.2018 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Młody Bohater

„Młody Bohater”

(https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14672,Akcja-Mlody-Bohater-szef-MSWiA-nagradza-bohaterskie-zachowania-dzieci.html)

 

„Młody Bohater” to medal przyznawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako wyróżnienie i promocja godnych naśladowania postaw dzieci i młodzieży do lat osiemnastu, które wykazały się wzorową postawą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręcza ten medal dzieciom i młodzieży do osiemnastego roku życia, które dzięki własnemu działaniu lubwezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się doocalenia zdrowia lub życia innych osób.

 

Dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia, które wykazały się wzorową postawą dającą podstawy do nagrodzenia medalem „Młody Bohater” mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni lub dyrektorzy szkół, do której uczęszcza zgłaszane dziecko (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

 

Zgłoszenia dokonuje się na „formularzu zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater”.

(https://www.mswia.gov.pl/download/1/26683/formularzzgloszeniamlodybohater.pdf)

 

Regulamin akcji „Młody Bohater”

(https://www.mswia.gov.pl/download/1/26684/regulaminakcjimlodybohater.pdf)

 

 

 

Opracował:

st. kpt. Artur Kiestrzyn.