foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  27.05.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Pierwsza Spartakiada Prewencyjna dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Pierwsza Spartakiada Prewencyjna dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

Test wiedzy i sprawnościowy miało do pokonania czternaście drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego. Najwyższe noty osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu i to im przypadło I Miejsce.

Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Nadgoplański WOPR w Kruszwicy. Odbyło się ono w III LO im. Kr. Jadwigi  w Inowrocławiu. Celem Spartakiady była edukacja młodzieży w zakresie znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ważną rolą inicjatywy było podnoszenie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań.

Do udziału w Spartakiadzie zgłosiło się czternaście trzyosobowych zespołów ze szkół: ZSP Kruszwica, Szkoła Zawodowa Gniewkowo, ZSP nr 1 Inowrocław, ZSP nr 3 Inowrocław, LO Kruszwica, ZSP nr 4 Inowrocław, Szkoła Ponadgimnazjalna im. Wł. Łokietka Inowrocław, Szkoła Rzemiosła Inowrocław, ZSP Kościelec, ZSP Kobylniki, II LO Inowrocław, ZSP nr 5 Inowrocław, I LO Inowrocław, III LO Inowrocław. Młodzież miała do rozwiązania test wiedzy zawierający 30 pytań z zakresu: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ratownictwa medycznego i wodnego oraz pożarnictwa. Następnie drużyny przystąpiły do testu sprawnościowego, składającego się z biegu slalomem uszeregowania policyjnych stopni, zaprezentowania elementów pierwszej pomocy i wykonania węzła knagowego.

I Miejsce i najlepszy wynik uzyskała drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu w składzie: Oliwia Kończal, Michał Lamański, Tomasz Łęt.
II Miejsce uzyskali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy: Aleksandra Heymann Szymon Skalski, Damian Sikorski.
III Miejsce wywalczył zespół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu: Ewa Stempniak, Dawid Marciniak, Mateusz Kurtysiak. Pozostałe szkoły zostały wyróżnione za udział.

Zwycięzcom i uczestnikom, nagrody i upominki, wręczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Inowrocławski Pan Włodzimierz Figas, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Pan Robert Gołdecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Rafał Wesołek, Prezes Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy Pan Maciej Banachowski oraz w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu mł. insp. Marcina Ratajczaka, asp. szt. Jacek Piątkowski.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy. Słodki poczęstunek dla uczestników ufundowała inowrocławska piekarnia „Jóźwiakowie”. Serdeczne podziękowania również należą się gospodarzom szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Jadwigi, Dyrektorowi Panu Krzysztofowi Nowickiemu oraz Wicedyrektor Pani Aleksandry Kłos, za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

Spartakiadę Prewencyjną przeprowadzili st. kpt. Ireneusz Taraszka  KP PSP Inowrocław, Maciej Banachowski Nadgoplański WOPR Kruszwica, asp. szt. Jacek Piątkowski, asp. szt. Izabella Drobniecka, sierż. Kamila Walicka - KPP Inowrocław. 

Żródło: KPP Inowrocław

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.