foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  20.06.2018 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

III Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Strażaków na Ergometrze Wioślarskim

     Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu organizuje w dniu 24 marca br. III Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Strażaków na Ergometrze Wioślarskim. Organizatorem zawodów będzie Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu przy planowanym  patronacie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu oraz Starosty Inowrocławskiego.

     Zawody zostaną przeprowadzone w Hali KUJAWIANKA przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Planowane rozpoczęcie imprezy godz. 10.00. (odprawa z zawodnikami o godz. 9.30)

     Komendy zgłaszają czteroosobowe drużyny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się tylko po jednej drużynie z jednostki organizacyjnej. Uczestnicy muszą posiadać strój sportowy oraz wymienne obuwie sportowe na „niebrudzącej” podeszwie.

Klasyfikacja odbywać będzie się w kategoriach opisanych w regulaminie mistrzostw.

     Odpłatność w ramach delegacji 30 zł/os. płatne gotówką w dniu zawodów.  Zgłoszenia kierować poprzez rejestrację w formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.kppsp.inowroclaw.pl. Szczegółowych informacji w sprawie zawodów udziela mł. kpt. Michał Habicht – kierownik sekcji organizacyjno- kadrowej – tel. 52 357-50-21 w. 237.

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.