foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Uncategorised

Obchody 95- lecia OSP Rusinowo

Obchody 95- lecia OSP Rusinowo

W dniu 01.09.2018r. w Rusinowie odbyła się uroczystość 95-lecia powstania miejscowej Jednostki OSP. Jubileusz tym bardziej szczególny, gdyż przypadł w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, co na samym początku obchodów zostało uczczone minutą ciszy.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego dh Dariusz Kurzawa, włodarze Powiatu i Gminy z Panem Burmistrzem Kruszwicy Dariuszem Witczakiem na czele. Państwową Straż Pożarną reprezentowali  Zastępca Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu- mł. bryg. mgr Jacek Kaczmarek oraz Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu – st. bryg. mgr inż. Andrzej Stachowicz, natomiast  przedstawicielami władz OSP byli: dh Zdzisław Dąbrowski- Wiceprezes Zarządu Głównego OSP i jednocześnie Prezes Zarządu oddziału Wojewódzkiego OSP w Toruniu, dh Jarosław Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu oddziału Powiatowego OSP, dh Marek Rimer- Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kruszwicy oraz dh Krzysztof Kozłowski- Komendant Gminny OSP w Kruszwicy. Na obchodach zjawiły się liczne delegacje zaprzyjaźnionych OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji oraz sympatycy, sponsorzy i lokalna społeczność.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie jednostce Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa na Sztandar. Uroczystego przypięcia dokonał dh Zdzisław Dąbrowski w asyście mł. bryg. Jacka Kaczmarka. Następnie wręczono wyróżniającym się druhom medale i odznaki. Druhowie z OSP Rusinowo w podziękowaniu wszystkim gościom wręczyli pamiątkowe statuetki. Po części oficjalnej przygotowano poczęstunek dla wszystkich przybyłych oraz wiele atrakcji nie tylko dla najmłodszych.

 

 

mł. kpt KONIECZKA Dawid

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.